17_1050_1053_2626
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2626
Object: dlaždice
floor tile
Description: Polovina čtvercové obkladačky s motivem jezdce na koni. Z jezdce patrná noha ve třmenu, oděná patrně ve zbroji, s ostruhou. Splývající cíp kabátce vlaje za jezdcem, patrné detaily postroje koně. Horní polovina figury chybí.
Half of a square tile with the motif of a horseman. From the rider we can see a leg in a stirrup, probably dressed in armour, with a spur. A flowing tip of the jacket flutters behind the horseman. Details of horse gear are visible, too. The upper half of the figure is missing.
Dating: 13. století
Location: Brno, Panenská ulice
GPS: N 49°11.67202', E 16°36.34785'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 450432
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Grog : Binder: 1:5
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: kataklazity
křemence
ruly
sericitové břidlice
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
quartzite
gneiss
sericite slate
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Colour: světle zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D6. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: čtvercová, 19x19x2, IC/IC, zelená. Motiv volně bez kartuše, zabírá ale celou plochu dlaždice.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
450432 (2).JPGfoto V. Nosek15.5 MBJPEGThumbnail
View/Open
450432 (4).JPGfoto V.Nosek15.76 MBJPEGThumbnail
View/Open
450432 (6).JPGfoto V. Nosek3.44 MBJPEGThumbnail
View/Open
450432 (8).JPGfoto V. Nosek3.33 MBJPEGThumbnail
View/Open
D6m.JPGTeplotně pozměněný amfibol v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ thermally altered amphibole in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.560.33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.