17_1050_1052_2628
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2628
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby. Výjev uzavřen v prutovém rámování.
Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery. The scene is enclosed by a bar-shaped bordure.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: první polovina 16. století
Use-wear analysis: textilie
textile
Location: Cvilín
GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: 54/417
Provenance: sběr
collection
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: aplity
biomasa
biotit-muskovitové břidlice
břidlice
droby
jílovce
kataklazity
křemence
metakvarcity
prachovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
biomass
biotite-muscovite slate
slate
greywacke
mudstone
cataclasite
quartzite
metaquartzite
siltstone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Literature: Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187-188, tab. 1:8.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 46, tab. 13/13–20, 14/1–20.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K14. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cvilín-hrad 54-417 P. M. trůnící.jpgfoto M. Tymonová2.48 MBJPEGThumbnail
View/Open
droba.JPGÚlomek droby v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ greywacke fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL; foto M. Hložek.472.62 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.