17_1050_1052_2632
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2632
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: P. Marie Královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly trůní na segmentovém oblouku kružby. Výjev uzavřen v prutovém rámování.
Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels, is perching on a segmental arch of a tracery. The scene is enclosed by a bar-shaped bordure.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: první polovina 16. století
Use-wear analysis: textilie
textile
Location: Opava, Kolářská 17
GPS: 49.9401247N, 17.9018636E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě
Inventory number: 11156-PS1/84, 11156-PS9/84
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Minerals: chrysotil
chrysotile
Rocks: biotitová břidlice
břidlice
křemence
metakvarcity
pískovce
ruly
železité pískovce
biotite slate
slate
quartzite
metaquartzite
sandstone
gneiss
ferrous sandstone
Firing (°C): 1000-1100
Literature: Krasnokutská, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. In: Archaeologiae regionalis Fontes 8, Olomouc, s. 108, tab. 16.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187-188, tab. 1:7.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s.19–20, obr. 9–2.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K30. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11156-PS1_84 (11).JPGfoto V. Nosek2.11 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (12).JPGfoto V. Nosek1.72 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (13).JPGfoto V. Nosek3.67 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (14).JPGfoto V. Nosek1.7 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (15).JPGfoto V. Nosek1.83 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (16).JPGfoto V. Nosek1.76 MBJPEGThumbnail
View/Open
11156-PS1_84 (17).JPGfoto V. Nosek3.7 MBJPEGThumbnail
View/Open
Opava-Kolářská 11156-PS9_84.jpgKresba/ drawing M. Schindlerová.1.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
Opava-Kolářská 11156_PS1_1984.jpgKresba/ drawing M. Schindlerová.4.37 MBJPEGThumbnail
View/Open
kremenec.JPGÚlomek křemence v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ quartzite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.681.03 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.