17_1050_1052_2633
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2633
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě. V pozadí architektura s okénkem, v pravém rohu tři andělíčci s knihou. Výjev je orámován šikmým šrafováním a šrafování je i na oblouku.
Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay. A building with window can be seen in the background, and three angels with a book are placed in the upper right corner. The scene is bordered with oblique hachure which is also applied to the arch.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 1. polovina 16. století
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Ostrava, Kostelní nám.
GPS: 49.8356667N, 18.2949872E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Ostravské muzeum
Inventory number: 50/15-1209/213, 214
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
Rocks: břidlice
droby
křemence
metakvarcity
pískovce
ruly
železité pískovce
slate
greywacke
quartzite
metaquartzite
sandstone
gneiss
ferrous sandstone
Firing (°C): 800-900
Literature: Moravec, Z. – Zezula, M. 2017: Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. In: Antonín, R. (ed): Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, Ostrava 2017, 177.
Tymonová, M. 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 129–130, obr. 5.
Moravec, Z.,2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. Ostrava, 31-33, 37, 38, obr. 27, 28.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K31. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213-214.jpgMoravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava.5.71 MBJPEGThumbnail
View/Open
Ostrava-Kostelní 50_15_1209_213, 214 P.M. Zbožná matka.jpgMoravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 31, obr. 21. Ostrava.757.09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Ostrava-Kostelní 1149_409.jpgKresba Z. Moravec/ drawing Z. Moravec (Moravec, Z., 2019: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě, 37, obr. 27. Ostrava.101.54 kBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_0422.JPGfoto V. Nosek4.72 MBJPEGThumbnail
View/Open
Ostrava-Kostelní 50_15_1149_409, 1209_419.jpgfoto V. Nosek16.37 kBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (1).JPGfoto V. Nosek1.85 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (12).JPGfoto V. Nosek1.95 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (13).JPGfoto V. Nosek4.69 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (14).JPGfoto V. Nosek1.68 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (15).JPGfoto V. Nosek1.98 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (16).JPGfoto V. Nosek1.29 MBJPEGThumbnail
View/Open
50_15-1209_213,260,263,270,366,386,411;000_71 (17).JPGfoto V. Nosek1.6 MBJPEGThumbnail
View/Open
kremen_piskovce.JPGKřemen a železité pískovce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL,XPL/ quartz and ferruginous sandstones in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.1.04 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.