Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/949
Title: Vyhledávácí služby pro OAI
Authors: Drn, Tomáš
Issue Date: 10-Jan-2011
Abstract: Tato esej má za úkol seznámit čtenáře s tématem: „Vyhledávací služby pro OAI“. Než bude prezentováno samotné jádro věci, je potřeba poukázat, kde v Digitálních knihovnách se nacházíme a vysvětlit několik základních pojmů. Dále se seznámit s Historií celé záležitostí OAI – Open Archives Initiative (Iniciativa otevřených archivů) a úzce spjatým vyhledávacím protokolem OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting – protokol pro sběr metadat). Cílem práce je provést rozbor a přehled situace v oblasti vyhledávacích služeb OAI. Seznámit s případnými novinkami, které se v problematice objevili.
URI: http://dspace.muni.cz/ics_muni_cz/949
Appears in Collections:Studentské eseje 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyhl_sluzby_pro_OAI.pdf168.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.