17_1050_1052_2601?locale=en
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2601
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Fragment se soklníkem na koni.
Fragment with a falconer on horseback.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Location: Kloboucko (?)
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: jiný
other
Held by: instituce
Institution: Regionální Muzeum v Mikulově
Inventory number: A/K 340
Provenance: neznámé
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
Rocks: aplity
fosilie
kataklazity
křemence
metakvarcity
pískovce
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
fossils
cataclasite
quartzite
metaquartzite
sandstone
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Literature: PAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 86–87, kat. č. X I.
PAVLÍK, Č., 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů. Čechy, Morava, české Slezsko. Praha, 231, 792.
LOSKOTOVÁ, I., – 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno, 99, obr. 68:9.
MAZUR, D., 2014: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne. Znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw – Ofenkacheln als materielle und okonographische Quelle. Die Bedeutung von Kacheln bei der Rekontruktion von materi¬ellen und immateriellen Aspekten des Alltags vergangener Gesellschaften, AH 39, 196, ryc. 6. 3.
HLOŽEK, M. – TYMONOVÁ, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience – In Tschechisch-Schlesien entdeckte Kacheln mit dem Motiv der Jagd und ihre Provenienz, Archaeologia historica 43, 2, 525.
Tymonová, M. – Hložek, M., 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kloboucko.jpgPAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 87, kat. č. XI.103.9 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obr. 7.2jpg.jpgÚlomky křemene, křemence a kataklazitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M. Hložek.845.24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.