17_1050_1052_2608?locale=cs
Přírodovědné analýzy keramických výrobků (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2608
Okruh: klanění
adoration
Předmět: kachel
tile
Popis: První z mudrců – králů, Kašpar, z novozákonní scény Klanění sv. Tří králů je zobrazen jako starší muž klečící levým kolenem na segmentovém oblouku kružby. Přes spodní šat má přehozený volně splývající plášť sepnutý na boku ozdobnou sponou se třemi střapci. V rukou drží pokladnici ve tvaru domu s prejzovou střechou. Za ním stojí panoš v krátké, přepásané tunice s prostřihávanými rukávy a snímá mu z hlavy korunu. Z pravého horního rohu shlíží polopostava andělíčka ukazující dvěma prsty pravé ruky na scénu pod sebou.
Casper – the first one among the Wise Men or Kings from the New Testament scene “Adoration of the Magi”. He is depicted as an older man kneeling with the left knee on a segmental arch of a tracery. He wears a freely-flowing cloak over his undergown, which is fastened on the side by a decorative clasp with three tassels. In his hands he holds a treasure chest in the form of a house with tile roof. A squire in a short belted tunica with paned sleeves is standing behind him, taking the crown from his head. A half-length figure of an angel is looking down from the right upper corner, pointing with two fingers of the right hand on the scene below.
Typ: nikový
niche
Typ 2: řádkový
row
Datování: 3./3 15. století
Lokalita: Brno, Kobližná 19
GPS: 49.1954206N, 16.6119194E
Nálezový kontext: domovní odpad
household waste
Typ lokality: město
town
Uložení: instituce
Instituce: Muzeum města Brna
Inventární číslo: 5896
Nálezové okolnosti: sběr
collection
Mikrostruktura: fluidální
fluidal
Pojivo: homogenní
homogenous
Zrnitost: středně zrnitá
medium grain
Porozita: 5
Ostřivo : pojivo: 1:2
Úlomky minerálů: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
Úlomky hornin: amfibolity
aplity
biotitová břidlice
křemence
pískovce
prachovce
silicity
amphibolite
aplite
biotite slate
quartzite
sandstone
siltstone
silicate
Teplota výpalu (stupně C): 900
Barva: zelená
Engoba: béžová
Literatura: Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, 342.
Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky. Disertační práce na ÚAM FF MU. Brno, s. 17, 148, 243. Dostupné: https://is.muni.cz/th/dnj7u/disertace-kachle.pdf.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D identifikátor: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Vyskytuje se v kolekcích:Kamnové kachle

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kašpar 1.1.jpgfoto I. Loskotová766.02 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kaspar1.JPGkresba A. Štrof2.84 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
biotitova_bridlice.JPGÚlomek biotitové břidlice v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ fragment of biotite schist in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.629.36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.