17_1050_1052_2608?locale=en
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2608
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: První z mudrců – králů, Kašpar, z novozákonní scény Klanění sv. Tří králů je zobrazen jako starší muž klečící levým kolenem na segmentovém oblouku kružby. Přes spodní šat má přehozený volně splývající plášť sepnutý na boku ozdobnou sponou se třemi střapci. V rukou drží pokladnici ve tvaru domu s prejzovou střechou. Za ním stojí panoš v krátké, přepásané tunice s prostřihávanými rukávy a snímá mu z hlavy korunu. Z pravého horního rohu shlíží polopostava andělíčka ukazující dvěma prsty pravé ruky na scénu pod sebou.
Casper – the first one among the Wise Men or Kings from the New Testament scene “Adoration of the Magi”. He is depicted as an older man kneeling with the left knee on a segmental arch of a tracery. He wears a freely-flowing cloak over his undergown, which is fastened on the side by a decorative clasp with three tassels. In his hands he holds a treasure chest in the form of a house with tile roof. A squire in a short belted tunica with paned sleeves is standing behind him, taking the crown from his head. A half-length figure of an angel is looking down from the right upper corner, pointing with two fingers of the right hand on the scene below.
Type 1: nikový
niche
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Brno, Kobližná 19
GPS: 49.1954206N, 16.6119194E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 5896
Provenance: sběr
collection
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: homogenní
homogenous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
Rocks: amfibolity
aplity
biotitová břidlice
křemence
pískovce
prachovce
silicity
amphibolite
aplite
biotite slate
quartzite
sandstone
siltstone
silicate
Firing (°C): 900
Colour: zelená
Engobe: béžová
Literature: Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, 342.
Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky. Disertační práce na ÚAM FF MU. Brno, s. 17, 148, 243. Dostupné: https://is.muni.cz/th/dnj7u/disertace-kachle.pdf.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kašpar 1.1.jpgfoto I. Loskotová766.02 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kaspar1.JPGkresba A. Štrof2.84 MBJPEGThumbnail
View/Open
biotitova_bridlice.JPGÚlomek biotitové břidlice v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ fragment of biotite schist in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.629.36 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.