17_1050_1053_2617
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2617
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrální motiv lva v kruhu.
Central motif of a lion in a circle.
Dating: 13. století
Location: Brno, Panenská
GPS: N 49°11.66925', E 16°36.34502'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 446530
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:10
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
Rocks: kataklazity
křemence
metakvarcity
ruly
sillimanitové ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
quartzite
metaquartzite
gneiss
sillimanite gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800-900
Colour: olivově zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D13. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (9x7)x2,5 - Ia - zelená - s.j. 1133
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446 530 Panenská.JPGfoto P. Holub.701.2 kBJPEGThumbnail
View/Open
446530 Panenská I.JPGfoto P. Holub.608.21 kBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (2).JPGfoto V. Nosek.14.81 MBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (4).JPGfoto V. Nosek.13.72 MBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (5).JPGfoto V. Nosek.13.3 MBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (6).JPGfoto V. Nosek.12.73 MBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (7).JPGfoto V. Nosek.13.15 MBJPEGThumbnail
View/Open
446530 (8).JPGfoto V. Nosek.12.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
D13m.JPGÚlomek muskovitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ muscovite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.423.74 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.