17_1050_1052_2637?locale=cs
Přírodovědné analýzy keramických výrobků (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2637
Okruh: rytířská kamna
knight stoves
Předmět: kachel
tile
Popis: Anděl štítonoš v gotické architektuře; erby: • v pravé ruce stříbrné břevno v červeném poli - znak rakouských zemí; • v levé ruce ruce kříž - znak města Vídně; • pod příčným břevnem ve vrcholu spodní kružby dělený štít: vlevo břevno, vpravo tři kráčející lvi - znak Korutan; • nad hlavou anděla v horní kružbě orlice - znak Moravy
Angel shield-bearer in Gothic architecture; coats of arms: • silver fess on a red field in the right hand – coat of arms of the Austrian lands; • cross in the left hand – coat of arms of Vienna; • parted shield below the cross-bar atop the tracery at the bottom: a fess on the left, three lions passant on the right – coat of arms of Carinthia; • over the head of the angel in the upper tracery: an eagle – coat of arms of Moravia
Typ: nikový
niche
Typ 2: řádkový
row
Datování: 2. polovina 15. století
Lokalita: Lichnice
GPS: 49.8794489N, 15.5862600E
Nálezový kontext: jiný
other
Typ lokality: hrad
castle
Uložení: instituce
Instituce: Městské muzeum a knihovna Čáslav
Inventární číslo: K506,K556
Nálezové okolnosti: archeologický výzkum
archaeological research
Mikrostruktura: fluidální
fluidal
Pojivo: homogenní
homogenous
Zrnitost: jemně zrnitá
fine grain
Porozita: 7
Ostřivo : pojivo: 1:3
Úlomky minerálů: biotit
epidot
křemen
mikroklin
muskovit
plagioklas
biotite
epidote
quartz
microcline
muscovite
plagioclase
Úlomky hornin: břidlice
křemence
metakvarcity
mylonity
ruly
slate
quartzite
metaquartzite
mylonite
gneiss
Teplota výpalu (stupně C): 900-1000
Barva: zelená
Engoba: béžová
Chemické složení - Si02 (%): 32,65
Chemické složení - Al2O3 (%): 2,32
Chemické složení - CaO (%): 2,10
Chemické složení - CuO (%): 2,95
Chemické složení - PbO2 (%): 59,98
Literatura: Smetánka, Z. 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů – Die Grundlagen der ungarisch-böhmisch-polnischen Gruppe der spätgotischen Ofenlachel, Památky archeologické LII, 2, 593–598.
Holl, I. 1958: Középkori kályhácsempék magyarországon I, Budapest régiségei 18, S. 261, 83. kép.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Rytířská kamna – Knight’s stove. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID R18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D identifikátor: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/rytirska-kamna
Vyskytuje se v kolekcích:Kamnové kachle

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rytířská kamna CH 7.1.JPGFoto I. Loskotová2.63 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
352_86_K556.JPGfotodokumentace škála, foto V. Nosek13.03 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
352_86_K506.pngFoto V. Nosek51.29 MBimage/pngNáhled
Zobrazit/otevřít
K556 (1).JPGfoto V. Nosek3.4 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
K556 (4).JPGfoto V. Nosek4.25 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
K556 (6).JPGfoto V. Nosek2.83 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
K556 (8).JPGfoto V. Nosek2.63 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
mikroklin.JPGÚlomek mikroklinu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ microcline fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL.Foto M. Hložek.629.96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.