17_1050_1052_2637?locale=en
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2637
Circle: rytířská kamna
knight stoves
Object: kachel
tile
Description: Anděl štítonoš v gotické architektuře; erby: • v pravé ruce stříbrné břevno v červeném poli - znak rakouských zemí; • v levé ruce ruce kříž - znak města Vídně; • pod příčným břevnem ve vrcholu spodní kružby dělený štít: vlevo břevno, vpravo tři kráčející lvi - znak Korutan; • nad hlavou anděla v horní kružbě orlice - znak Moravy
Angel shield-bearer in Gothic architecture; coats of arms: • silver fess on a red field in the right hand – coat of arms of the Austrian lands; • cross in the left hand – coat of arms of Vienna; • parted shield below the cross-bar atop the tracery at the bottom: a fess on the left, three lions passant on the right – coat of arms of Carinthia; • over the head of the angel in the upper tracery: an eagle – coat of arms of Moravia
Type 1: nikový
niche
Type 2: řádkový
row
Dating: 2. polovina 15. století
Location: Lichnice
GPS: 49.8794489N, 15.5862600E
Context: jiný
other
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Městské muzeum a knihovna Čáslav
Inventory number: K506,K556
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: homogenní
homogenous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:3
Minerals: biotit
epidot
křemen
mikroklin
muskovit
plagioklas
biotite
epidote
quartz
microcline
muscovite
plagioclase
Rocks: břidlice
křemence
metakvarcity
mylonity
ruly
slate
quartzite
metaquartzite
mylonite
gneiss
Firing (°C): 900-1000
Colour: zelená
Engobe: béžová
Chemical composition - Si02 (%): 32,65
Chemical composition - Al2O3 (%): 2,32
Chemical composition - CaO (%): 2,10
Chemical composition - CuO (%): 2,95
Chemical composition - PbO2 (%): 59,98
Literature: Smetánka, Z. 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů – Die Grundlagen der ungarisch-böhmisch-polnischen Gruppe der spätgotischen Ofenlachel, Památky archeologické LII, 2, 593–598.
Holl, I. 1958: Középkori kályhácsempék magyarországon I, Budapest régiségei 18, S. 261, 83. kép.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Rytířská kamna – Knight’s stove. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID R18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/rytirska-kamna
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rytířská kamna CH 7.1.JPGFoto I. Loskotová2.63 MBJPEGThumbnail
View/Open
352_86_K556.JPGfotodokumentace škála, foto V. Nosek13.03 MBJPEGThumbnail
View/Open
352_86_K506.pngFoto V. Nosek51.29 MBimage/pngThumbnail
View/Open
K556 (1).JPGfoto V. Nosek3.4 MBJPEGThumbnail
View/Open
K556 (4).JPGfoto V. Nosek4.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
K556 (6).JPGfoto V. Nosek2.83 MBJPEGThumbnail
View/Open
K556 (8).JPGfoto V. Nosek2.63 MBJPEGThumbnail
View/Open
mikroklin.JPGÚlomek mikroklinu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ microcline fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL.Foto M. Hložek.629.96 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.